Privacy

NOVA – Verloskundigen Vlissingen eo is gevestigd op Paspoortstraat 19, 4388 BG Oost-Souburg. Wij zijn bereikbaar op 0118-578379 of via info@novaverloskundigenvlissingen.nl

De website van NOVA – Verloskundigen Vlissingen eo werkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens (WGB). Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze websitebezoekers. Bij inschrijvingen via het inschrijfformulier op onze website vragen we om informatie zoals NAW-gegevens, contactgegevens, verzekeringsgegevens, huisarts en eventueel gegevens van de partner en de zwangerschap. Wij gebruiken deze gegevens om je in te schrijven in ons verloskundig systeem Onatal. Deze gegevens hebben we nodig om jou de juiste zorg te kunnen verlenen en de geleverde zorg te declareren bij je verzekeraar. De website en email zijn voorzien van een geldig SSL certificaat. Dit betekent dat alle handelingen die op de website gebeuren worden versleuteld. De gegevens van het inschrijfformulier worden zonder tussenkomst in de beveiligde mailbox opgeslagen en daar maximaal één jaar bewaard. De persoonsgegevens in Onatal worden voor onbepaalde tijd bewaard. De rechten en plichten van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierop van toepassing.

Indien je jouw gegevens niet per email met ons wilt delen, bestaat ook de mogelijkheid om deze tijdens de intake met je door te lopen. Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kun je aangegeven dat we minder gegevens van jou mogen verwerken of bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden. Als de noodzaak bestaat om te overleggen met je huisarts of de gynaecoloog zullen wij daar altijd schriftelijk toestemming voor vragen.

Foto’s en berichten op onze social media kanalen worden alleen geplaatst met toestemming van de desbetreffende personen en/of de ouders. 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

Klachtenregeling

We doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk te begeleiden. Het is erg belangrijk om je op je gemak te voelen bij je verloskundige. Wij vinden het erg fijn als er zaken zijn die niet lopen zoals je zou willen of als je ergens ontevreden over bent, dat je dit bespreekbaar maakt met ons. Misschien kunnen we het samen oplossen. Mochten we er niet uitkomen of als je hulp wilt bij het indienen van een klacht, neem dan contact op met het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan je hierbij verder helpen.

Telefoon: 088-0245123
Email: klachtverloskunde@cbkz.nl
Website